Нисам задовољан оценом. Шта даље?

Београд, 17.03.2018. – Уредбом о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова, прописан је систем, мерила и начин оцењивања рада полицијских службеника и других запослених у МУП. Наставите са читањем

Advertisements

Тужбе уместо приговора на годишњу оцену

vaznoБеоград, 10.02.2017. – Важећим Законом о полицији прописано је оцењивање рада запослених у Министарству унутрашњих послова. Законом је прописано да мерила и начин оцењивања полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова прописује Влада Републике Србије, што до сада није учињено. Наставите са читањем

Настављају се тужбе за поништај годишње оцене

Београд, 17.11.2016. – Синдикат полиције Слога на захтев својих чланова, наставио је подношење тужби Управном суду у Београду против Министарства унутрашњих послова ради поништаја Обрасца бр. 1 који се односи на оцењивање рада за 2015. годину. Наставите са читањем

Веће Управног суда прихватило тужбу за годишњу оцену рада

upravni sudБеоград, 10.11.2016. – Веће одељења Управног суда у Крагујевцу, донело је решење у управној ствари да је дозвољена тужба Управном суду против акта Министарства унутрашњих послова – Упитник за оцењивање рада (образац бр.1) којим се врши оцењивање запослених с обзиром да представља управни акт. Наставите са читањем