Влада исправља неправду нанету бившим колегама са КиМ?

Београд, 07.03.2018.  – Влада Републике Србије донела 22.02.2018.године је Уредбу о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. Да ли је на овај начин бар некако исправљена неправда која је нанета бившим колегама са Косова и Метохије просудите сами.

 

На основу члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У
о остваривању посебних права
бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

 Садржина уредбе

 Члан 1.

Овом уредбом прописује се остваривање посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) чија су места рада била на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, а којима је услед организационих промена у Министарству радни однос престао 31. децембра 2013. године.

Посебна права

Члан 2.

Посебна права јесу: право на посебну пензију и право на здравствено осигурање.

 Посебна права остварују бивши запослени у Министарству чије је место рада било на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, а којима је услед организационих промена радни однос престао са 31. децембром 2013. године.

Списак лица из става 2. овог члана који садржи податке неопходне за утврђивање посебних права и копије решења о престанку радног односа, Министарство доставља Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Остваривање права на посебну пензију

 Члан 3.

Право на посебну пензију остварује се на основу захтева који се подноси Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала за град Београд (у даљем тексту: Фонд).

Право на посебну пензију обезбеђује се у поступку предвиђеном законом којим је уређен општи управни поступак.                     

Утврђивање износа посебне пензије

Члан 4.

Посебна пензија утврђује се у износу од 70% просечне месечне плате коју је лице из члана 2. став 2. ове уредбе (у даљем тексту: корисник посебне пензије) остварило у 2013. години.

Усклађивање посебне пензије

 Члан 5.

Посебна пензија из члана 3. ове уредбе усклађује се на начин предвиђен за усклађивање пензија према прописима о буџетском систему и пензијском и инвалидском осигурању.

Утврђивање и исплата посебне пензије

 Члан 6.

Посебна пензија се утврђује у месечном износу, а исплаћује је Фонд, у текућем месецу за претходни месец.

Престанак права на посебну пензију

 Члан 7.

Право на посебну пензију престаје када корисник посебне пензије оствари право на старосну, инвалидску или породичну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Престанак права из става 1. овог члана утврђује Фонд.

Преносивост права

 Члан 8.

Ако корисник посебне пензије умре, лица одређена законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање, а која би стекла право на породичну пензију, остварују право на посебну пензију под условима под којима би остваривала право на породичну пензију.

Здравствено осигурање

 Члан 9.

Корисник посебне пензије и чланови његове породице остварују права из обавезног здравственог осигурања и друга права из пензијског и инвалидског осигурања као и корисници пензије и чланови породица корисника пензије који су остварили право на пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако та права нису остварили по другом правном основу.

Финансирање

 Члан 10.

Средства за исплату посебне пензије и доприноса за обавезно здравствено осигурање корисника посебне пензије и чланова његове породице обезбеђују се у буџету Републике Србије.

 Заштита буџетских средстава

 Члан 11.

Заснивање радног односа или други вид радног ангажовања корисника посебне пензије не утиче на остваривање права на посебну пензију, али корисник који остварује право на посебну пензију не може засновати радни однос, нити бити радно ангажован у државном органу, односно служби чије се плате финансирају из буџета Републике Србије.

Остваривање права на посебну пензију искључује могућност истовременог остваривања права на новчану накнаду за незапосленост утврђену прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, као и права на отпремнину из средстава буџета Републике Србије.

Право на посебну пензију

 Члан 12.

Лицима која су право на посебну пензију остварила у складу са Уредбом о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија („Службени гласник РС”, бр. 115/13 и 42/14), од дана ступања на снагу ове уредбе то право постаје право на посебну пензију утврђено овом уредбом.

Остваривање права из става 1. овог члана извршиће Фонд, по службеној дужности, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Накнадно подношење захтева за остваривање права на посебну пензију

 Члан 13.

Лица која испуњавају услове за остваривање права на посебну пензију, а до дана ступања на снагу ове уредбе нису остварила право на посебну пензију у складу са Уредбом из члана 12. став 1. ове уредбе, захтев за остваривање права на посебну пензију могу поднети Фонду у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Право на посебну пензију лице из става 1. овог члана остварује од дана ступања  на снагу ове уредбе.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 14.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија („Службени гласник РС”, бр. 115/13 и 42/14).

Ступање уредбе на снагу

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-1644/2018
У Београду, 22. фебруара 2018. године

ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
АНА БРНАБИЋ

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.