Право на додатак на плату за додатно оптерећење на раду

sudijski-cekicИз судске праксе Управног суда – Члан 169. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 63/09); члан 26. став 1. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 101/07)

Запослени полицијски службеник који у одређеном временском периоду поред послова свог радног места ради и послове одсутног руководиоца има право на додатак на плату за додатно оптерећење на раду, применом Закона о платама државних службеника и намештеника. Наставите са читањем

Advertisements

Жалбена комисија Владе усвојила жалбу Синдиката у предмету С.М.

Београд, 29.11.2016. – Жалбена комисија Владе Републике Србије усвојила је жалбу коју је Синдикат полиције Слога упутио у име члана М.С. Наставите са читањем

Настављају се тужбе за поништај годишње оцене

Београд, 17.11.2016. – Синдикат полиције Слога на захтев својих чланова, наставио је подношење тужби Управном суду у Београду против Министарства унутрашњих послова ради поништаја Обрасца бр. 1 који се односи на оцењивање рада за 2015. годину. Наставите са читањем

Лични став: Да ли смо унапред „жртвовани“ ако нас грађани снимају на интервенцијама

intervencijaБеоград, 11.11.2016. – На друштвеним мрежама и на појединим медијима објављен је снимак интервенције саобраћајне полиције која прививоди неко лице. Не види се почетак интервенције, нејасни су разлози привођења, не зна се епилог. Оно што се зна је да је снимак изазвао велику медијску и друштвену пажњу. А када медији заталасају кривци су унапред познати а њих је идентификовао чак и Заштитник грађана. Наставите са читањем

Веће Управног суда прихватило тужбу за годишњу оцену рада

upravni sudБеоград, 10.11.2016. – Веће одељења Управног суда у Крагујевцу, донело је решење у управној ствари да је дозвољена тужба Управном суду против акта Министарства унутрашњих послова – Упитник за оцењивање рада (образац бр.1) којим се врши оцењивање запослених с обзиром да представља управни акт. Наставите са читањем

Апелациони суд усвојио жалбу синдиката

apelacioni-sudБеоград, 09.11.2016.- Апелациони суд у Београду усвојио је жалбу овог Синдиката на одлуку Вишег суда у Београду којим је затражена мера одложеног правног дејства решења о распоређивању за члана синдиката, а у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача. Наставите са читањем