Како МУП обрачунава плате без решења?

prazan-novcanik-kriza-novac-dinar-nemastina-beda-siromastvo_660x330Београд, 10.02.2015. – Председник Синдиката полиције Слога упутио је допис Начелнику Сектора за материјално финансијске послове са молбом да информише синдикат о начину исплате плата запослених у Министарству унутрашњих послова с обзиром да Решења о укупном коефицијенту плате нису достављана запосленима.

Молим вас да за потребе синдиката полиције слога доставите информацију која се односи на начин обрачуна и исплате плата запослених у Министарству унутрашњих послова.

 1. Дана 28.11.2015. године послодавац, односно Сектор за људске ресурсе, израдио је Решења о распоређивању свим радницима Унутрашњих послова с обзиром да је усвојен нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Висина, укупни кефицијент плате није садржан у Решењу о распоређивању
  – Решења о утврђивању укупног коефицијента плате нису рађена а самим тим ни уручена запосленима.
 1. Дана 12.11.2015. године послодавац, односно Сектор за људске ресурсе, израдио је Решења о премештају за мањи број запослених који су премештени на радна места „анализе ризика“. И у овом случају висина, укупни кефицијент плате није садржан у Решењу о распоређивању.
  – Решења о утврђивању укупног коефицијента плате нису рађена а самим тим ни уручена запосленима.
 1. Дана 16.12.2015. године послодавац, односно Сектор за људске ресурсе, израдио је Решења о премештају за око 1500 запослених који су премештени на радна места „послови анализе ризика“. И у овом случају висина, укупни кефицијент плате није садржан у Решењу о распоређивању.
  – Решења о утврђивању укупног коефицијента плате нису рађена а самим тим ни уручена запосленима.
 1. Депешом министра 01 број: 14094/2015 од 30.12.2015.године, све организационе јединице у Министарству добиле су обавештење између осталог стоји:

„У поступку реорганизације Министарсгва унутрашших послова, а у складу са предузегим мерама рационализације, дана 30.12.2015. године усвојен је нови Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних месга у Министарсгву унутрашњих послова. Којим се мења постојећа организациона структура на тај начин што се укидају одређена радна места—послови: „координатор анализе ризика“, „виши послови анализе ризика“, „самостални послови анализе ризика“ и „основни послови анализе ризика“, а који ступа на правну снагу 31.12.2015. године.“
– После ове депеше, запослени нису примили никаква решења о радно правном статусу нити о висини плате.

С обзиром да су последња Решења о висини коефицијента плате издата 12.06.2015. године и као таква престала да важе ступањем на правну снагу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова молимо вас за следеће информације:

 1. На који начин и са којим параметрима се врши обрачун и исплата плата у Министарству унутрашњих послова ако запослени нису примили решења о укупном коефицијенту плате за нова радна места?
 2. На основу чијег налога се исплаћују плате запосленима а да запослени нису примили решења о укупном коефицијенту плате?
 3. Ко је одговорно лице у Министарству унутрашњих послова за обраду и исплату плата?
 4. На који начин се и по ком правном основу и по којим параметрима се врши исплата плате за запослене на радним местима „анализа ризика“ сходно акту министра 01 број: 14094/2015 од 30.12.2015.године ако су та радна места укинута.

С поштовањем,

Председник синдиката
Драган Жебељан

Advertisements