Повлашћени потрошили 5,7 милиона динара са рачуна МУП-а

Београд, 29.07.2014. – Ранијим Законом о раду, запослени су имали могућност да уколико из неког разлога, кривицом послодавца не икористе годишњи одмор, насталу штету могу да наплате. То је било сасвим правично решење у случајевима да кривицом посодавца запослени не може да искористи пун годишњи одмор који се код у Министарству унутрашњих послова дели на два дела. Наставите са читањем

Advertisements